Tin tức

Về A2Z Pro Services

Tổng vệ sinh giáo xứ Tân Hưng

14.11.2018

Trách nhiệm với xã hội của doanh nghiệp (CSR - Corporate Social Responsibility).

 

Ngày nay, nhiều tập đoàn và doanh nghiệp đặt tiêu chí xây dựng CSR là trọng tâm trong tổng thể chiến lược kinh doanh nhằm thức đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết một cách sáng tạo những vấn đề và thách thức trong quá trình kinh doanh và phát triển.

 

Cách tiếp cận CSR mới có thể vừa hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh doanh lâu bền và đồng thời đóng góp vào việc bảo vệ và cải thiện tiêu chuẩn xã hội.

 

Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững không chỉ bảo đảm sản xuất kinh doanh phải có lợi nhuận, mà còn cả những chuẩn mực về bảo vệ môi trường thiên nhiên, môi trường lao động, về thực hiện bình đẳng giới, an toàn lao động, quyền lợi lao động...

 

Nội dung chính của trách nhiệm xã hội (CSR) được cụ thể bởi 4 nhiệm vụ sau: Trách nhiệm với thị trường và người tiêu dùng; Trách nhiệm về bảo vệ môi trường; Trách nhiệm với người lao động và Trách nhiệm chung với cộng đồng.

 

Chúng tôi xem CSR là động lực thực sự vì chính sách Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp khuyến khích chúng tôi thực hiện quá trình cải tiến liên tục, và trên hết là cải tiến hiệu quả dịch vụ cho khách hàng của A2Z Professional Services.

 

Tháng 9 năm 2018, A2Z Professional Services đã tiến hành tổng vệ sinh và sơn lại mái tôn miễn phí cho nhà thờ giáo xứ Tân Hưng, 2/43 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.