Tin tức

Về A2Z Pro Services

Tìm hiểu về vòng đời của kiến – tuổi thọ là bao lâu?

18.09.2018

Vòng đời của một tổ kiến được chia thành 3 giai đoạn. Bắt đầu bằng quá trình bay giao hoan, những kiến cái sinh sản tách khỏi tổ mà chúng được nuôi trong đó, rời khỏi kiến chúa và chị em chúng (có thể là kiến thợ không sinh sản hoặc kiến cái sinh sản).

Chúng gặp gỡ một hoặc một vài con đực và diễn ra quá trình thụ tinh. Sau đó, con đực nhanh chóng chết đi mà không quay trở lại tổ, trong khi con chúa trẻ tìm một chỗ làm tổ phù hợp trong đất hoặc cây và xây dựng một tổ sơ khai.Tại đó, kiến chúa nuôi lớn lứa kiến thợ đầu tiên, sử dụng dinh dưỡng từ các mô dự trữ để đẻ trứng và nuôi lớn ấu trùng: đây là Giai đoạn hình thành của tổ kiến

Sau đó, tổ kiến nhanh chóng đạt đến giai đoạn trưởng thành, kiến thợ đóng vai trò kiếm thức ăn, mở rộng tổ và chăm sóc những con non, do đó con chúa chỉ có nhiệm vụ đẻ trứng. Qua một vài tuần hoặc một vài tháng, số lượng kiến thợ tăng lên, kích thước trung bình của kiến thợ tăng lên và một số đẳng cấp thiên về thể lực đôi khi được bổ sung thêm. Tổ kiến hiện thời ở Giai đoạn lao động.

Hoạt động của chúng chỉ liên quan đến các hoạt động phục vụ cho sự sinh trưởng của tổ, nhiều hơn so với các hoạt động sinh sản hay phân tán. Sau một thời gian tùy thuộc từng loài từ một mùa cho đến 5 năm hoặc hơn, tổ bắt đầu tạo lứa chúa và con đực mới: Giai đoạn sinh sản của tổ kiến.

Các dạng sinh sản được đưa ra khỏi tổ để hình thành các tổ mới, và vòng đời của một tổ kiến lại được bắt đầu.

Phần lớn, các tổ của các loài kiến đều tồn tại lâu năm, giống như cây cối trổ bông, chúng phát ra một loạt hạt, sau đó trở lại mùa vụ hoàn toàn nghỉ ngơi chỉ có sinh trưởng.